, , , ,
Istanbul trafigi icin cok onemli uyari

Istanbul trafigi icin cok onemli uyari IBB Trafik Radyo Yayin ve Idari Koordinatoru Murat Kazanas ...